Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich

Oddział w Katowicach

Egzaminy


Przy Oddziale działa Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa URE. Egzaminy uprawniające do dozoru nad eksploatacją i eksploatacji urządzeń energetycznych, elektrycznych, cieplnych i gazowych.

 

Pobierz wnioski:


elektryczne cieplne gazowe
Dozór  
D 1
 
D 2
 
D 3
Eksploatacja  
E 1
 
E 2
 
E 3

Szkolenia przygotowujące do egzaminów na uprawnienia energetyczne dla urządzeń grupy 1, 2 i 3

 

Kontakt:

Pełnomocnik Zarządu ds. Kwalifikacji Zawodowych - mgr inż. Rafał Depta tel. 0 692498926

Asystent Pełnomocnika Zarządu ds. Kwalifikacji Zawodowych - mgr inż.Julitta Krajczyńska tel. 0 503667359

SIMP

Design by flankerds.com